Day 1   台北飛羅馬

Day 2   羅馬à岡教皇國、梵蒂岡博物館、西斯汀禮拜堂、聖彼得大教堂à
            真理之口à西班牙台階à羅馬夜遊

Day 3   羅馬(鬥獸場、許願池)à龐貝à阿瑪菲海岸 
Day 4   阿瑪菲海岸à卡布里島(藍洞) à拿坡里 
Day 5   西也納à托斯卡納à比薩斜塔à佛羅倫斯
Day 6   佛羅倫斯à烏菲茲美術館à但丁之家à聖母百花大教堂à威尼斯à
             聖馬可廣場夜遊 
Day 7   威尼斯à道奇宮à聖馬可教堂àGondolaà阿爾卑斯山湖區-史翠沙 
Day 8   史翠沙à漁人島à米蘭à米蘭大教堂 
Day 9   à羅馬à台北 
Day10  台北

創作者介紹
創作者 amybluee 的頭像
amybluee

歡迎。四位

amybluee 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()